<div align="center"> <h1>Mistrz Eckhart - Mowy pouczające</h1> <h3>Mowy pouczające Mistrza Eckharta - wersja elektroniczna</h3> <p>Mistrz Eckhart, Eckhart, wiara, Bóg, Chrystus, Jesus, Jesus Chrystus, Religia, Zbawienie, prawda, droga, życie, tao te king, gnoza, gnosis, chrześcijaństwo</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.ugrewicz.internetdsl.pl/eckhart" rel="nofollow">http://www.ugrewicz.internetdsl.pl/eckhart</a></p> </div>